Sådan påvirker CO2 mennesker

CO2

For meget CO2 eller kuldioxid, som det også hedder hedder, påvirker menneskekroppen på flere forskellige måder. CO2 er i luften omkring os og ophober sig i vores hjem, på arbejdspladser og i skoler, hvis ikke vi tager de rette foranstaltninger. CO2 bliver blandt andet tilført luften, hver gang vi udånder. Derfor ophober det sig ofte i rum som fx soveværelset eller i skoler, hvor mange mennesker er samlet.

Hvis der er for meget CO2 i et rum, påvirker det luftkvaliteten og forringer menneskers velbefindende. Grænsen for, hvor meget CO2, der må være i et rum, er 1000 ppm (parts per million). Hvis det er under, anses luftkvaliteten som god, mens den anses som dårlig, hvis den er mellem 1000 ppm og 2000 ppm. Er den over dette niveau, er der tale om et meget dårligt indeklima.

Sådan påvirkes helbredet af for meget CO2

  • forringer søvnkvaliteten
  • dårligere koncentrationsevne
  • påvirkede kognitive evner
  • hovedpine
  • træthed
  • hjertebanken
  • svimmelhed
  • kvalme

Bliv advaret, når CO2-niveauet bliver for højt

Da for højt CO2-niveau har en negativ indvirkning på kroppen, kan der være en fordel at anskaffe sig en CO2 alarm, som fortæller, hvis niveauet bliver for højt. Når CO2-alarmen går i gang, ved man, at koncentrationen i rummet er for høj, og at det nu er tid til at lufte ud.

En CO2-alarm kan du blandt andet købe hos Hammer Electronic, som siden 1977 har eksisteret som handelsvirksomhed og har solgt forskellige måleinstrumenter, display og registreringsudstyr.