Forstå funktionærloven

Er jeg ansat under funktionærloven?

Ved du ikke, om du er indbefattet af funktionærloven, og er du i tvivl om, hvad funktionærloven i det hele taget går ud på? Så læs videre.

Det er ikke din titel eller dit lønniveau, der bestemmer, om du er ansat under funktionærloven. Derimod er det afgørende, hvad du arbejder med.

DU er ansat under funktionærloven når du hovedsageligt beskæftiger dig med …

  • Handel, kontorarbejder eller nogle former for lagerekspedition: Her er eksempelvis tale om butiksassistenter, sælgere, bankansatte, ejendomsmæglere og receptionister
  • Klinisk bistandsydelse af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig type: Her er der tale om fx tandlæger og deres klinikassistenter, fysioterapeuter og dyrlægeassistenter
  • Teknisk bistandsydelse, ligeledes af ikke-håndværksmæssig eller fabriksmæssig type: Her kan man tale om fx laboranter, maskinførere, tekniske tegnere, konstruktører og reklametegnere
  • Arbejdsledelse/arbejdstilsyn: Gode eksempler er ledere på alle niveauer, forretningsførere og værkfører

 

Får at være ansat under funktionærloven skal du desuden…

Være ansat (altså lønmodtager), og du skal have mere en otte timers arbejde pr uge.

 

Er du så ansat som funktionær?

For folk der er ansatte som funktionærer, sikrer funktionærloven en lang række rettigheder i forhold til løn i forbindelse med sygdom og ferie og opsigelse samt varslingen heraf. Læs roligt videre, hvis du vil vide mere.

 

Arbejdsgiverens opsigelsesvarsler

Ønsker din arbejdsgiver at sige dig op, er det din anciennitet, der afgør, hvor lang tid før at han/hun skal varsle opsigelsen. Ifølge funktionærloven gælder de følgende opsigelsesvarsler:

Ansat i 0-6 mdr. = 1 mdr. opsigelsesvarsel

Ansat i 6 mdr. – 3 år = 3 mdr. opsigelsesvarsel

Ansat i 3-6 år = 4 mdr. opsigelsesvarsel

Ansat i 6-9 år = 5 mdr. opsigelsesvarsel

Ansat i over 9 år = 6 mdr. opsigelsesvarsel

Notér dig i øvrigt, at længden på opsigelsesvarslet skal medregnes i din anciennitet. For at give et konkret eksempel kan din arbejdsgiver kun afskedige med en måneds varsel, hvis du har været ansat i mindre end fem måneder.

Din opsigelse skal være skriftlig for at være lovlig under funktionærloven, og du har desuden ret til at få en begrundelse for opsigelsen.

 

Vil du selv sige op?

Er du ansat under funktionærloven, og ønsker du selv at sige op? Så er din opsigelsesvarsel en måned, dog med det forbehold, at andet kan være aftalt i kontrakten mellem din arbejdsgiver og dig. Er dette tilfældet skal arbejdsgiverens varsel over for dig være forlænget med det tilsvarende.¨

Varsler skal lægges den løbende måned, og varsler udløber til udgangen af en måned. I nogle tilfælde kan en prøvetid på 3 måneder aftales, her er opsigelsesvarslet to uger. For tidsbegrænsede ansatte lægger opsigelsesdatoen klar ved indgåelsen af kontrakten.

Er der blevet varslet forkert, skal du strakt tage kontakt til din arbejdsgiver og gøre han/hun opmærksom på dette, da du ellers risikerer at miste både løn og dagpenge. Du kan kontakte din A-kasse, hvis du er i tvivl om, hvad det korrekte varsel for din ansættelse er i overensstemmelse med funktionærloven.

 

Opsigelsesperioden

Under din opsigelsesperiode er du stadig ansat, og skal møde på arbejde som du plejer. Dog har du under funktionærloven ret til at gå til jobsamtaler i arbejdstiden, hvis du ellers har forsøgt at lægge jobsamtalerne uden for normal arbejdstid – Så vidt muligt. Det er desuden vigtigt, at du informerer din arbejdsgiver om fraværet.

 

Opsigelsen rimelighed

Som der står oven for er du ifølge funktionærloven berettiget til at få en begrundelse for at være blevet opsagt, og har du over 12 måneders anciennitet som funktionær, er du beskyttet imod hvad man kalder urimelig afskedigelse. Ergo skal din arbejdsgiver have en rimelig grund for at fyre netop dig.

Er du i tvivl om din opsigelse er rimelig? Få hjælp til ansættelse og opsigelse under funktionærloven.