Bæredygtig varmekilde

Træpiller pejs

Når der tales om bæredygtige varmekilder, kan man ikke komme uden om også at nævne varmekilder, som ikke er bæredygtige. De klassiske varmekilder er oftest baseret på fossile brændsler, hvorfor de belaster miljøet med drivhusgasser – fx kul. En lang række husstande har i dag varmekilder som fjernvarme, el eller gas. Dog er der husstande, hvor det ikke er muligt med fjernvarme, da det ikke er etableret. Det gør, at husstanden skal have et alternativ til at opvarme boligen effektivt. Det kan gøres bæredygtigt med træpiller, som skåner miljøet for belastende drivhusgasser.

Træpiller er en form for biobrændsel, der er fremstillet af komprimeret træaffald, savsmuld, træflis eller lignende materialer. Med andre ord fremstilles træpiller gennem genanvendelse af materialer, hvorfor træpiller er en bæredygtig varmekilde. 

De er typisk fremstillet i cylindriske former, og processen ved fremstilling af træpiller er simpel, men effektiv. De materialer, som anvendes i træpiller, bliver presset sammen under højt tryk. Det høje tryk gør, at eventuel fugt i træmaterialerne presses ud, og trykket er også med til at binde elementerne til hinanden. Dermed er der ikke brug for andre bindemidler eller kemikalier. Træpillers brændeevne gør, at opvarmningskilden er blevet en foretrukken kilde blandt flere private og erhverv. Foruden evnen til at opvarme en husstand eller en anden form for bygning, kan træpiller også bruges af fabrikker, som producerer strøm. Dermed er brugen af træpiller med til at reducere anvendelsen af fossile brændsler. 


Træpiller kan antændes i brændeovne, ovne, pejse eller kedler. Træpillerne kan derfor anvendes i private hjem, arbejdspladser, fabrikker og meget mere, når man har et ønske om at bruge et bæredygtigt alternativ til opvarmning frem for traditionelle brændsler. 

Træpiller er en biomasse, som er populær i Danmark. Ser man på statistikken over forbruget af træpiller tilbage i 2019, viser denne, at private husstande samt kraftværker har brugt over 3 mio. ton træpiller. Det bevidner, at kraftværker har udskiftet en væsentlig del af de fossile brændsler. Denne tendens er fortsat stigende, og ligeledes gælder det for private husstande, hvor flere vælger træpiller og træbriketter. Det er der god grund til, da det har sundhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske fordele.

Energistyrelsen foretog en undersøgelse i 2020, hvor udviklingen i forbruget af træpiller blev belyst. Det samlede forbrug af træpiller lå på 1,7 mio. ton i 2010, hvoraf kraftværkernes andel lå på 60%. Private husstande havde et forbrug på 577 tusind ton, industrivirksomheder havde et forbrug på 54 tusind ton, og offentlige bygninger havde et forbrug på 47 tusind ton. På blot 10 år (i 2020) er det samlede forbrug steget til 2,7 mio. ton. 

Fordele ved at vælge træpiller

Træpiller er fremstillet af genanvendte træmaterialer eller restprodukter fra træforarbejdning, hvilket er medvirkende til, at miljøet ikke belastes i samme omfang, da der ikke skal fældes nye træer. Dermed er brugen af træpiller med til, at man reducerer kulstofsaftrykket. Træet, der anvendes i fremstillingen, er allerede en del af den naturlige kulstofforløbscyklus, hvorfor der ikke frigives nettotilføjet-CO2, når træpiller brændes
Det er vigtigt, at man kan holde på varmen, hvorfor brændværdien skal være høj på den brændsel, der anvendes. Træpiller har en høj brændværdi, hvilket betyder, at de afgiver en betydelig mængde varmeenergi, når de antændes.

For at opretholde en høj brandværdi og kvalitet i træpiller, kræver det, at materialet ikke er fugtigt. I forbindelse med fremstillingsprocessen for træpiller, bliver materialerne sammenpresset under højt tryk, således at fugt kan presses ud. Dermed opnås højkvalitets træpiller, som udgiver mindre røg, mindre aske og mindre partikler, når de brændes. Heraf er det sundere for dig og bedre for miljøet.

Densiteten ved træpiller er høj, da de er mere kompakte end andre brændsler. Denne kompakthed gør også, at træpiller nemt kan opbevares. Ligeledes er den kompakte form med til at mindske behovet for plads til opbevaring, da de kan stables.

Alt afhængigt af forbrugerens brændeovn eller anden form for opvarmningsenhed, kan nogle sættes til præcise doseringer. Dermed kan man have kontrol over antallet af træpiller, der forbrændes. Det kan give økonomiske besparelser, da man ikke brænder for mange.